Автомобіль і електроніка. Сучасні технології

Журнал засновано в 2011 р. кафедрою Автомобільної електроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

ISSN: 2226-9266

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014.

В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених:

  • перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки;
  • впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів;
  • моделюванню транспортних процесів і систем;
  • інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті;
  • сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів.

Журнал також включає матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології».

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік.

Індексація в міжнародних наукометричних базах даних: видання індексується в Index Copernicus, Google Scholar.


Автомобіль і електроніка. Сучасні технології