Автомобіль і електроніка. Сучасні технології

Журнал засновано в 2011 р. кафедрою Автомобільної електроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

ISSN: 2226-9266

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України Категорії "Б" наказом Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019.

В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених:

  • перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки;
  • впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів;
  • моделюванню транспортних процесів і систем;
  • інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті;
  • сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів.

Спеціальності:
113 - Прикладна математика (07.05.2019) наказ 
121 - Інженерія програмного забезпечення (07.05.2019) наказ 
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019) наказ 
133 - Галузеве машинобудування (07.05.2019) наказ 
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)наказ 
274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019) наказ 
275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019) наказ
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019) наказ 
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019) наказ  

 

Журнал також включає матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології».

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік.

Останні дати прийому статей:  - у перший випуск - 15 травня;
                                                     - у другий випуск - 15 листопада.
Статті, що поступили до редакції пізніше визначених термінів будуть розглядатися для прийому у наступний випуск.

Індексація у вітчизняних і міжнародних наукометричних базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

 


Автомобіль і електроніка. Сучасні технології