DOI: https://doi.org/10.30977/VEIT.2226-9266.2019.15.0.100

Розвиток комунікативних навичок у студентів електротехнічної спеціальності 21 століття

Svitlana Ponikarovska

Анотація


Комунікативні навички є невід'ємним компонентом освіти майбутніх інженерів для того, щоб не тільки покращити рівень освіти, але й підготувати їх до подальшої кар'єри.  У статті розглядаються різні важливі комунікаційні навички, яких потребує сучасний інженер, такі як іноземна мова, а також інші елементи навчання комунікації: усне мовлення, аудіювання, письмова комунікація, візуальна, міждисциплінарна та міжкультурна. Також приділено увагу емоційній складовій. Ціллю статті є доказ ідеї того, що заняття з іноземної мови можуть бути комбінацією вивчення мови та набуття комунікаційних навичок. Використовувались методи аналізу, дослідження та розробки нових рішень. В результаті аналізу було доведено, що заняття з англійської мови можуть розвивати не тільки навички володіння мовою, але й додавати до загального розвитку особистості, а також покращувати різні види комунікаційних навичок, що необхідні для випускника інженерних спеціальностей (зокрема, в області електричної інженерії). Зроблені пропозиції щодо розвитку навичок комунікації, включаючи такі, щоб навчання таким навичкам було включено у навчальну програму для мотивації  студентів та покращення рівня освіти. Практична цінність роботи у тому, що в ній пропонуються способи покращення комунікативних завдань, а також використання підходу, який включає як навчання самій іноземній мові, так і інтеграцію інженерної комунікації у процес навчання.

Ключові слова: комунікація; здібності; поведінка; суспільство; знання; міжнародний.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бучацька С.М. Психологічні особливості підготовки студентів з іноземної мови Зб. наук. Праць НАДСПУ. Хмельницький: Вид-во Національної академії СПУ. 2005. №33, ч.ІІ. С. 139–42.

Массанов А.В. Психологічні бар’єри в само-визначеності особистості. Одеса: Видавець М.П. Черкасов, 2010. 371 с.

Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. Київ: Левіт, 2008. 285 с.

Keane A., Gibson I. Communication trends in engineering firms: implications for undergraduate engineering courses. Inter. J. of Engng. Educ, Vol. 15, No. 2., 1999. 115–121 pp.

Polack-Wahl J. It is time to stand up and communicate. Proc. 30th ASEE/IEEE Frontiers in Educ. Conf., Kansas City, US, 2000. 16–21 pp.

Yurtseven H. How does the image of engineering affect student recruitment and retention? A perspective from the USA. Proc. 4th UICEE Annual Conf. on Engng. Educ., Bangkok, Thailand, 2001. 62–65 pp.

Riemer M. Communication skills for the 21st century engineer. UICEE Global J. of Engng. Educ., Vol. 11, No. 1, 2007. 89–100 pp.

Riemer M., Jansen D. Non-verbal intercultural communication awareness for the modern engineer. World Trans. on Engng. and Technology Educ., Vol. 2, No. 3, 2003. 373-378 pp.

References

Buchatska S.M. (2005) PsyhologichiI osoblyvostі pіdgotovki studentіv z іnozemnoіi movy. [Psy-chological features of training students in for-eign language] Zb. nauk. prats NADSPU. Hmelnytskyi: Vid-vo Natsionalnoii akademii SPU. 33(2). 139–42. [in Ukrainian]

Massanov A.V. (2010) Psihologichni bariery v samo-vyznachenosts osobystosti. [Psychological bar-riers in identification of personality] Odesa: Vidavets M.P. Cherkasov, 2010. 371 [in Ukrainian]

Nikolaieva S.Yu. (2008) Osnovy suchasnoii metodyky vykladannia inozemnyh mov. [Fundamentals of modern methods to teach foreign languages] Kyiv: Levit, 2008. 285 [in Ukrainian]

Keane A., Gibson I. Communication trends in engineering firms: implications for undergraduate engineering courses. Inter. J. of Engng. Educ, 15(2), 1999. 115–121 pp.

Polack-Wahl J. It is time to stand up and communicate. Proc. 30th ASEE/IEEE Frontiers in Educ. Conf., Kansas City, US, 2000. 16–21 pp.

Yurtseven H. How does the image of engineering affect student recruitment and retention? A perspective from the USA. Proc. 4th UICEE Annual Conf. on Engng. Educ., Bangkok, Thailand, 2001. 62–65 pp.

Riemer M. Communication skills for the 21st century engineer. UICEE Global J. of Engng. Educ., 11 (1), 2007. 89–100 pp.

Riemer M., Jansen D. Non-verbal intercultural communication awareness for the modern en-gineer. World Trans. on Engng. and Technology Educ., 2 (3), 2003. 373-378 pp.
All rights reserved 2018 © KhNAHU