DOI: https://doi.org/10.30977/VEIT.2018.13.0.48

Використання інтелектуальних агентів в задачах обміну інформацією між транспортними засобами

Сергей Викторович Пронин

Анотація


На сьогоднішній день одним із способів підвищення ефективності управління трафіком є розвиток інтелектуальних систем і технологій телекомунікацій. Такий підхід дозволяє нам створити систему, в якій транспортні засоби, підключаючись до загальної інформаційної середовищі, мають можливість обмінюватися поточною інформацією один з одним і іншими елементами транспортної інфраструктури. Впровадити цей підхід можна за допомогою многоагентних систем. Сучасні технології такі як Car2Car і Vehicle-to-Vehicle включають в себе різні електронні системи транспортних засобів, такі як електронні блоки керування транспортними засобами, приймачі GPS, модулі бездротового зв'язку і повинні забезпечувати обмін інформацією між учасниками дорожнього руху. Це завдання, серед іншого, вимагає розробки спеціального програмного забезпечення (програмного забезпечення). Таке програмне забезпечення має автоматично передавати інформацію з автомобіля, отримувати необхідну інформацію від інших транспортних засобів і об'єктів транспортної інфраструктури і інформувати водія про ситуацію з дорожнім рухом. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати технологію багатоагентних систем. Цей підхід заснований на використанні спеціальних автономних індивідуумів - агентів (агентів), об'єднаних в систему. Агент тут - це програма, яка автономна, здатна виконувати незалежні дії відповідно до заданої метою. Метою даного дослідження буде визначення архітектури інтелектуального агента для вирішення проблем інформаційної взаємодії між транспортними засобами. В статті розглянуто питання побудови інтелектуального агента який, має можливість приймати вплив від зовнішнього світу і від собі подібних, формувати свою реакцію на цей вплив і здійснювати цю реакцію, діючу або від свого імені, або від імені користувача, яка делегувала агенту повноваження на виконання тих чи інших дій. Серед результатів можна виділити:  - розглянуті питання створювання інтелектуальних агентів для використання у транспортної сфері; - проаналізовані особливості організації взаємодії між інтелектуальними агентами;  розглянуто використання агентно-орієнтованого підходу для вирішення завдання інформаційної взаємодії між транспортними засобами. Практичне значення даної роботи полягає в можливості впровадження даної технології для вирішення питань організації дорожнього руху.


Ключові слова:

інтелектуальний агент; транспортний засіб; обмін інформацією; Car2Сar; агентно-орієнтоване програмування.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Car 2 Car Communication Consortium Manifesto. Overview of the C2C–CC System Retrived from: www.car-to-car.org.

ETSI TS 102 636–3 V1.1.1 (2010–03): Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part Requirements Retrived from: http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263601/01.01.01_60/ts_10263601v010101p.pdf

Draft ETSI EN 302 665 V1.0.0 (2010–03): Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture. European Telecommunications Standards Institute.

Draft Standard for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE). Architecture. IEEE P1609.0/D0.1. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Tarasov V. B. Ot mnogoagentnyih sistem k intellektualnyim organizatsiyam: filosofiya, psihologiya, informatika [From multi-agent systems to intellectual organizations: philosophy, psychology, informatics] Moskow: URSS - Pres [in Russia]

Rassel S., Norvig P.. Iskusstvennyiy intellekt. Sovremennyiy podhod [ Artificial Intelligence. Modern approach 2 ed.]. Moskow: Izdatelskiy dom "Vilyame" – Pres [in Russia]

Agentno-orientirovannyiy podhod [Agent-oriented approach]. Retrived from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Agentno-orientirovannyiy_podhod.

Wooldridge M., Jennings N. Intelligent Agents: Theory and Practice. The Knowledge Engineering Review.

Muller J.P. A Cooperation Model for Autonomous Agents/ Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL96), Budapest, Hungary.

Пристатейна бібліографія ДСТУ

Car 2 Car Communication Consortium Manifesto. Overview of the C2C–CC System /URL: www.car­to­car.org.

ETSI TS 102 636–3 V1.1.1 (2010–03): Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 1: Requirements/URL:http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10263601/01.01.01_60/ts_10263601v010101p.pdf

Draft ETSI EN 302 665 V1.0.0 (2010–03): Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture. — European Telecommunications Standards Institute, 2010.

Draft Standard for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE) — Architecture. — IEEE P1609.0/D0.1. — Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010.

Тарасов В. Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям: философия, психология, информатика/ В. Б Тарасов / М.: УРСС, 2002. -352с.

Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход 2-е изд./ Рассел С., Норвиг П. /– Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2006. — 1408 с.

Агентно-ориентированный подход [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентно-ориентированный_подход.

Wooldridge M., Jennings N. Intelligent Agents: Theory and Practice // The Knowledge Engineering Review 10 (2), 1995, C. 115-152.

Muller J.P. A Cooperation Model for Autonomous Agents // Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL96), Budapest, Hungary, 1996, p. 135-147.
All rights reserved 2018 © KhNAHU